tarief


Tarief per sessie (btw-vrij) van 1,5 uur € 85,-
Bedrijven: Intakegesprek € 70,-
Particulieren: intake kosteloos

Na intake:  3 afspraken in drie tot zes weken
Daarna: afspraken in overleg.

Deze kosten worden niet vergoed door zorgverzekeraars.

Download tarieven en voorwaarden RRR