tarief

Tarieven per sessie  van 5 kwartier  incl. 21% BTW

Particulieren
Kennismaken, vraag bespreken: geen kosten

Sessie:  € 85,-

Bedrijven
Intakegesprek € 70,-
Begeleiding medewerker: € 115,–,  leidinggevende: € 145,-

Particulieren en bedrijven:
Na intake:  3 afspraken in drie tot zes weken

Daarna: afspraken in overleg.

Deze kosten worden niet vergoed door zorgverzekeraars.

Download tarieven en voorwaarden RRR