tarief


Tarief per sessie (btw-vrij) van 5 kwartier, uitloop tot maximaal 1,5uur € 90,-
Intakegesprek € 65,-

Na intake:  3 afspraken in drie tot zes weken
Daarna: afspraken in overleg.

Deze kosten worden niet vergoed door zorgverzekeraars.

Download tarieven en voorwaarden RRR